3D холограмна стена

https://www.youtube.com/watch?v=c5JAPP8n-QQ 3Д холограмна стена, направена от 9 синхронизирани лед ротатори с метална стойка. Позволява изобразяване на големи впечатляващи 3D холограмни ...

3D холограма на стойка

Интерактивен холограмен дисплей поставен в ...